Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2024/6110/6374
480 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov číslo zmluvy prenajímateľa 2021/1023/5031
2024/1410/6443
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2021/0452
1 724,78 € Jaroslav Hanuljak VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2021/0264
4,81 € Jozef Hanuliak VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Marec 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6446
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK JUDr.Jana Ježíková
25. Marec 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6447
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK JUDr.Jana Ježíková
23. Marec 2024
Darovacia zmluva
2023/1400/6362
Doplnená
3 318 000,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Marec 2024
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0406
3 152,08 € Ladislav Varga VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/6110/6369
180 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Marec 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6434
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. David Hlubocký
15. Marec 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6435
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. David Hlubocký
11. Marec 2024
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-233
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Hugo Hupka
5. Marec 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2024/6220/6409
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Martin Reindl
5. Marec 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6410
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Martin Reindl
1. Marec 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6427
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ondrej Paštrnák
1. Marec 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6428
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ondrej Paštrnák
1. Marec 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6422
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Molda
1. Marec 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6423
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Molda
7. Február 2024
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2023/3200/6318
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Power Solutions, s.r.o.
26. Február 2024
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA
2024/3130/6394
78,87 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Víenna lnsurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK