Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2024/3200/6478
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK OFZ, a.s.
18. Júl 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2024/3400/6539
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Bc. Henrieta Farkas
18. Júl 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/3400/6540
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Bc. Henrieta Farkas
9. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
2023/2320/6274
162 000,00 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2024/1410/6501
114,00 € Podhorský & Partners, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2024
Zmluva o dielo
2024/3210/6504
464 226,00 € IPESOFT spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2024
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0098
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0098
42,08 € Roman Majerčík VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0099
32,58 € Juraj Štefún VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0121
10,86 € Jana Jancová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. Júl 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6464
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Iveta Vrbiková
2. Júl 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6465
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Iveta Vrbiková
1. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2024/6210/6445
420 000,00 € STRABAG Property and Facility Services s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Júl 2024
Zmluva o nájme obytného priestoru
2024/6200/6510
196,56 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Peter Čičman
20. Jún 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE o zriadení vecného bremena
2023/1410/6199
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Stredoslovenská distribučná , a. s.
18. Jún 2024
Dohoda o užívaní
2024/1410/6477
2 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK KAJA, spol. s r.o.
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0101
54,30 € Ján Prívozník VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0051
21,72 € Otília Privozníková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2024/1410/6482
175 200,00 € Podhorský & Partners, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0532
117,21 € Alžbeta Horňáková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0533
117,21 € Mária Horňáková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK