Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
2023/3210/6181
406 500,00 € IPESOFT spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/4220/6397
108 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Máj 2024
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie
2024/1400/6425
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DataNetworks, s.r.o.
20. Máj 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6490
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Kamil Čapla
20. Máj 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2024/6220/6489
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Kamil Čapla
17. Máj 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2024/6220/6483
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Gábor Szöcs
17. Máj 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6485
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Gábor Szöcs
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0500
710,92 € Viliam Kačeriak VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0344
152,52 € Obec Horný Bar VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
2023/4100/6330
125 352,00 € ant s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2024/1410/6386
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK VillageZilina s.r.o., Branislav Chromiak, Marta Zachar
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/2310/6420
208 800,00 € Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Máj 2024
Zmluva o dielo
2023/5100/6148
65 982,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s .r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2024/1410/6456
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Eva Čičmanová
19. Apríl 2024
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2023/3200/6309
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Djerelo s.r.o.
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2023/2310/6353
56 630,64 € SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
2024/1410/6459
626,40 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DOPRAVOPROJEKT, a.s.
30. Apríl 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6469
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. David Hlubocký
30. Apríl 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6470
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. David Hlubocký
26. Apríl 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6471
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Čadek, PhD.