Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6286
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Branislav Chudý
15. November 2023
Rámcová zmluva o dielo
2023/2320/5857
180 000,00 € Beeli s.r.o.+ HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť + AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1410/6192
11 167,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Západoslovenská distribučná, a.s.
14. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0219
134,06 € Ľubomír Slota VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. November 2023
Kúpna zmluva
2023/1410/6141
43 408,65 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jana Michalovičová
14. November 2023
Kúpna zmluva
2023/1410/6137
1 882,44 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Silvia Matlahová
14. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1410/6207
19,41 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Obec Málinec
14. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2023/4000/6168
56 887,20 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Duslo, a.s.
10. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6296
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
10. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6297
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
10. November 2023
KÚPNA ZMLUVA
2023/1300/6132
362 400,00 € IXPERTA s.r.o., organizačná zložka VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. November 2023
Nájomná zmluva
2023/1410/6253
626,40 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DOPRAVOPROJEKT, a.s.
9. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6280
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef Ivanič
9. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6281
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef lvanič
9. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6278
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Kozár
9. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6279
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Kozár
9. November 2023
SUBLICENČNÁ ZMLUVA
2023/1410/6255
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DKVIA s.r.o.
9. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6301
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK JUDr. Jana Ježíková
9. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6302
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK JUDr. Jana Ježíková
9. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6289
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ondrej Paštrnák