Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-046
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Združenie technických a športových činností regiónov SR, ZO MAJÁK
20. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-065
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ľubomír Kordoš
20. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-071
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Július Chudík
20. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-075
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Karol Kyselica, Robert Osvald
20. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-086
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ladislav Kordoš
20. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-090
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Eduard Strýček
19. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0213
42,06 € Ing. Severín Smrekovský VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 2021/2300/5104
2023/2300/6252
0,00 € EKOJET, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Október 2023
Zmluva o dielo
2022/2000/5537
5 514 955,20 € Slntaksa d.o.o. a Voith Hydro GmbH & Co KG VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
2023/2110/6166
3 641 400,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Október 2023
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2019/0003
0,00 € Mgr. Anna Kadašiová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Október 2023
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2020/0016
0,00 € Ľudmila Bukovinská VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2020/0037
143,34 € Martin Majerčík VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0222
531,54 € Miroslav Schneider VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0237
11,17 € Mgr. Zita Verčíková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0239
14,48 € Jana Hudecová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0240
16,29 € Peter Tichý VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0509
24,48 € Daniela Kubová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
2022/1400/5632
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská republika zastúpená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
5. Október 2023
Poistná zmluva
2023/3130/6213
151,77 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK