Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o dielo
2023/1300/6109
417 120,00 € IPESOFT spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
2022/2320/5431
Doplnená
65 520,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
2021/2300/5229
Doplnená
332 400,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. September 2023
Zmluva o dielo
2023/4220/6134
92 790,00 € Slovenská technická unlverzita v Bratlslave ~ strojnícka fakulta VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0210
148,96 € Helena Mráziková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0215
84,11 € Obšivanová Iveta VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0218
12,16 € Eva Jendruchová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0221
461,10 € Ján Mažgút VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Nájomná zmluva
2023/1410/6186
17,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ŽILINSKÝ SAMOPSRÁVNY KRAJ SO SÍDLOM V ŽILINE
14. September 2023
Zmluva o dielo
2023/5400/5807
297 972,00 € IN SITU s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb 2023/X12-100/72
2023/1600/6202
Doplnená
51 603,60 € X-BIONIC® SPHERE a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. September 2023
EECS Certificate & National Scheme Certificate Master Agreement
2023/3200/6182
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Red Forest s.r.o.
7. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2021/0248
26,62 € Štefan Šmida VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/ MOJŠOVA LÚČKA/2023/0574
3,06 € Dušan Trpiš VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0581
3,06 € Vincent Melo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/ MOJŠOVA LÚČKA/2023/0589
3 087,20 € Adriana Milcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0579
17,09 € Matilda Frátriková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0580
17,09 € PhDr. Mária Zibolenová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. September 2023
Kúpna zmluva
KÚPNA ZMLUVA č. MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0582
17,09 € Anna Harčarová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2021/0246
43,08 € Ing. Katarína Vaceková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK