Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2023/3200/6169
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Október 2023
Zmluva o nájme a užívanítechnických zariadení číslo: 2023/3200/6170
2023/3200/6170
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023/3200/6229
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6307
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
1. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6308
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
30. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1410/6236
3,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Anna Rendeková
29. November 2023
Zmluva o dielo
2023/2320/6256
57 922,75 € KG INVEST s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6321
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Matej Molnár
29. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6322
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Matej Molnár
28. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0379
127,95 € Mgr. Marcela Schmidtová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0490
988,43 € Pavol Kubička VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. November 2023
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2018/0045
0,00 € Pavol Kubička VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. November 2023
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie
2023/1410/6282
0,00 € Obec Dobrohošť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6293
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
27. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6294
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
21. November 2023
EECS Certificate & National Scheme Certificate Master Agreement
2023/3200/6254
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Power Solutions, s.r.o.
23. November 2023
Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/Mojšova Lúčka/2023/1410/6237
0,00 € Karol Klocaň VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. November 2023
Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/Mojšova Lúčka/2023/1410/6238
0,00 € Eva Martinčeková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6315
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ján Šteruský
23. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6316
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ján Šteruský