Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115508
360,00 € Velecký Milan Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Licenčná zmluva
ZM00001587
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska MUSICA spol. s .r. o.
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115048
100,00 € Dugasová Kristína Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115444
700,00 € Mezeiová Alena Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115446
1 000,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115452
60,00 € Samaranský Tibor Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o dielo
ZM2030449
51 048,00 € InQool, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115500
50,00 € Bladová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
ZMLUVA O DIELO
ZM2033179
8 160,00 € HYCA s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2114469
600,00 € Sliepková Barbora Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2114468
500,00 € Sliepková Barbora Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077810
160,00 € Haugová Emília Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o podnájme priestorov na nakrúcanie
ZM2033207
1 000,00 € FUGA Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VYTVORENIA DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2033068
9 600,00 € STALKER PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115559
50,00 € Janík Peter Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078389
1 200,00 € Vasilová Eva Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115516
60,00 € Smolová Michaela Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
DOHODA O UROVNANÍ
ZM2033113
24 244,00 € Rozhlas a televízia Slovenska DAG SLOVAKIA, a. s
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115428
327,50 € Morávek Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2033215
2 000,00 € AGENTÚRA DAISY, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska