Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2111022
40,00 € Macháček Štěpán Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1008932
24,00 € BOKK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110991
240,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Licenčná zmluva
ZM2031868
144,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Švábenský Waldemar
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZM1008937
1 511,04 € Rozhlas a televízia Slovenska VŠMU
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074108
120,00 € Kolumber Kopkášová Janette Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074165
100,00 € Molnár Michal Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075080
150,00 € Dodoková Terézia Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075542
30,00 € Sedláková Tatiana Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075541
30,00 € Voľanská Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075439
600,00 € Vojtková Lygia Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075337
200,00 € Prudký Martin Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Smlouva o poskytnutí licence k užití pořadu televizním vysíláním
ZM2031688
5 183,00 € Česká televize Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1075102
310,00 € Šulik Joachim Benedikt Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075081
150,00 € Gruska Jonáš Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075699
200,00 € Svorenčíková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075700
200,00 € Staňo Martin Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075705
150,00 € Kalinycheva Irina Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2031673
0,00 € Mazanec Ján Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2023
Licenčná zmluva
ZM2031647
253,20 € Rozhlas a televízia Slovenska MZV a EZ SR