Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - prenos obsahovej služby
ZM1008626
46 536 336,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
29. December 2023
Komisionárska zmluva
ZM00001652
40 800 000,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Media RTVS s.r.o.
10. Január 2017
Dodatok č.10 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_10
30 240 000,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. December 2012
Dodatok č. 1 MK - 139/2012/M na rok 2013 k Zmluve č. MK - 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017
ZM00000049_1
28 000 000,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001056
16 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
16. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM00001179
Doplnená
10 175 977,35 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho ro
14. Apríl 2011
Dodatok č. 2 ev.č.:MK-19/11/M na rok 2011 k Zmluve č.MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014
SM0010005710_4
Doplnená
10 000 000,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM00001180
Doplnená
9 399 428,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho ro
22. Máj 2015
Smlouva o poskytnutí práv
ZM00000342
Doplnená
9 000 000,00 € Pragosport Rozhlas a televízia Slovenska
2. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00000935
9 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
14. August 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001133
Doplnená
8 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
13. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001296
Doplnená
13 551 324,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielaniaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby v
ZM00001356
Doplnená
22 281 695,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001502
Doplnená
15 100 000,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
9. August 2022
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor
ZM1007710
Doplnená
6 846 300,00 € KOOR, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
10. December 2020
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZM00001139
6 098 137,40 € Pow-en a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení dát z výskumu
ZM2029339
5 656 201,76 € PMT, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
14. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prenos obsahovej služby v digitálnom satelitnom multiplexe
ZM2006840
Doplnená
7 254 722,40 € Towercom, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
4. August 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM00001282
5 286 646,15 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho ro
18. Júl 2023
EBU Member Confirmation of Media Rights - Olympic Games 2026 – 2032
ZM00001399
4 800 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska