Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - prenos obsahovej služby
ZM1008626
46 536 336,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
10. Január 2017
Dodatok č.10 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_10
30 240 000,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. December 2012
Dodatok č. 1 MK - 139/2012/M na rok 2013 k Zmluve č. MK - 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017
ZM00000049_1
28 000 000,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001056
16 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
16. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM00001179
Doplnená
10 175 977,35 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho ro
14. Apríl 2011
Dodatok č. 2 ev.č.:MK-19/11/M na rok 2011 k Zmluve č.MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014
SM0010005710_4
Doplnená
10 000 000,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
16. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM00001180
Doplnená
9 399 428,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho ro
22. Máj 2015
Smlouva o poskytnutí práv
ZM00000342
Doplnená
9 000 000,00 € Pragosport Rozhlas a televízia Slovenska
2. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00000935
9 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
14. August 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001133
Doplnená
8 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
13. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001296
Doplnená
13 551 324,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielaniaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby v
ZM00001356
Doplnená
22 281 695,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001502
Doplnená
15 100 000,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
9. August 2022
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor
ZM1007710
Doplnená
6 846 300,00 € KOOR, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
10. December 2020
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZM00001139
6 098 137,40 € Pow-en a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení dát z výskumu
ZM2029339
5 656 201,76 € PMT, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
14. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prenos obsahovej služby v digitálnom satelitnom multiplexe
ZM2006840
Doplnená
7 254 722,40 € Towercom, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
4. August 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM00001282
5 286 646,15 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo investícií, regionálneho ro
18. Júl 2023
EBU Member Confirmation of Media Rights - Olympic Games 2026 – 2032
ZM00001399
4 800 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2021
Nákup športových licenčných práv - Kvalifikačné zápasy na UEFA EURO 2024, UEFA EURO 2028, kvalifikačné zápasy na MS vo futbale 2026, UEFA Liga Národov 2022, UEFA Liga Národov 2024, UEFA Liga Národov 2026, UEFA Liga Národov Finále 2023, UEFA Liga Národov f
ZM00001262
4 400 000,00 € UEFA Rozhlas a televizia Slovenska