Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078857
1 190,00 € Finta Marek Rozhlas a televízia Slovenska
27. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078884
300,00 € Hanáček Marcel Rozhlas a televízia Slovenska
27. September 2023
Nájomná zmluva
ZM2033257
6 190,00 € DISK Systems, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. September 2023
Zmluva o zabezepčení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2033235
1 680,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. September 2023
Zmluva o zabezepčení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM2033231
912,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
EBU Member Confirmation of Media Rights
ZM2032901
15 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2114816
441,00 € Balog Milan Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2114821
67,60 € Vršková Barbora Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2114851
609,22 € Cicmanová Anna Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114648
400,00 € Cimbalík Michal Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114647
240,00 € Bruňanský Martin Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114588
150,00 € Ďuriš Peter Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114576
120,00 € Goffa Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114575
300,00 € Zeman Marián Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114574
160,00 € Paldan Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2115295
38,18 € Šujanová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2115193
76,36 € Šujanová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2114917
139,20 € Institorisová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115091
2 500,00 € Juck Alfonz Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115198
260,00 € Tropp Pavol Rozhlas a televízia Slovenska