Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2031864
0,00 € Slovenská asociácia rybníkového hokeja, Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2112310
4 500,00 € Čevela Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o podnájme priestorov na nakrúcanie
ZM2032407
1 000,00 € FUGA Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZM2032306
9 552,00 € ALADARCSERNAK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
ZM1009035
0,00 € Mesto Turzovka Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZM1009049
2 607,60 € Rozhlas a televízia Slovenska Pražský filmový orchestr, z.s.
26. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM1009057
165,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2112674
500,00 € Kubánek Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
ZM1009080
0,00 € Kým žiješ, tancuj! Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076595
80,00 € Vesel Ganoczyová Patrícia Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076539
100,00 € Hanzel Mário Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076497
320,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076487
220,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076471
20,00 € Kafková Bibiána Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076470
20,00 € Beňová Janka Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076428
1 950,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076317
1 400,00 € Mydlo Viktor Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076804
40,00 € Eliášová Dutková Petra Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076768
90,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076767
35,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska