Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o vytvorení AVD a licenčná zmluva
ZM1009317
550,00 € Juraj Štefánik - Art Production Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2033146
760,00 € Tomáš Thúr s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2113162
100,00 € Világi Aneta Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2113160
100,00 € Radičová Iveta Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Licenčná zmluva
ZM2033281
222,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Martin Pavlovský
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia AVD a licenčná zmluva
ZM2033226
480,00 € Carmenfilm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000783
0,00 € Bc. Daniela Grácová Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000782
0,00 € Bc. Daniela Grácová Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078740
70,00 € Pastuchová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078739
70,00 € Pastuchová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078738
70,00 € Pastuchová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1078134
180,00 € Juck Alfonz Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009354
50,00 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009353
90,00 € HERONA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115361
80,00 € Findor Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115359
80,00 € Zavacká Marína Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078883
90,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078882
35,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078881
50,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
20. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078822
100,00 € Bartoněk Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska