Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121067
260,00 € Jozefík Martin Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121066
450,00 € Hansman Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121065
1 800,00 € Bruňanský Martin Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121013
111,60 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Media Rights License Agreement
ZM2034572
60 000,00 € VW Volleyball World SA Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Media Rights License Agreement
ZM2034359
60 000,00 € VW Volleyball World SA Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121491
210,00 € Kováč Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121336
1 050,00 € Čambor Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121302
140,00 € Hrabovská Viktória Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121128
140,00 € Ďurďovič Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121127
1 500,00 € Uhlík Roman Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121126
2 270,00 € Čambor Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
LICENSE AGREEMENT
ZM2034993
8 910,00 € XILAM ANIMATION SA Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121084
62,40 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121053
63,60 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121083
63,60 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081597
40,00 € Brindová Alena Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080997
150,00 € Gabriž Fedor Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121082
63,60 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2035030
20 757,00 € 1989.sk, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska