Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075473
50,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o zabezepčení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2031792
3 360,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075398
400,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075396
550,00 € Magurský Peter Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075395
110,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075492
80,00 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075494
320,00 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075549
199,20 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075476
30,00 € Zaukolcová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075551
180,00 € Meščanová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Licenčná zmluva
ZH1075577
400,00 € Juríčková Valéria Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075583
350,00 € Ernest Alexander Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM2031890
1 542,00 € PSEUDOART CREATIVE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075610
30,00 € Kubašáková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075609
60,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075608
35,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075607
50,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075673
30,00 € Hochmuth Luděk Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031942
800,00 € Molitoris s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM1008918
2 500,00 € BIXO production s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska