Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2032405
270,00 € Mgr. Martina Genčurová Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2112479
450,00 € Nykolin Bohdan Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Licenčná zmluva
ZM2032353
352,80 € Rozhlas a televízia Slovenska Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2112930
180,00 € Počátková Monika Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Servisná zmluva číslo Zmluvy Zhotoviteľa 234-100002
ZM1009008
9 402,95 € DTW, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení AVD a licenčná zmluva
ZM2032351
350,00 € Synak Matej Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076451
100,00 € Hrebíková Natália Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076625
100,00 € Hrebíková Natália Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076622
140,00 € Šimášek Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2032467
0,00 € Slovenský zväz malého futbalu Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri vysielaní športových podujatí a o udelení licencie
ZM2032465
0,00 € Slovenský zväz malého futbalu Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076561
80,00 € Horváth Karol Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076554
120,00 € Zumríková Kekeliaková Monika Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
ZM00001545
9 908,40 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076480
240,00 € Herceg Michal Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076655
400,00 € Jurigová-Kapráliková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076721
100,00 € Hrebíková Natália Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076723
100,00 € Hrebíková Natália Rozhlas a televízia Slovenska
19. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076301
50,00 € Mikuš Ján Rozhlas a televízia Slovenska
19. Máj 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1076437
180,00 € Bartko Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska