Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2015
Dodatok č. 11 k Zmluve o pripojení
SM0010001709_12
-2 615 054,15 € Towercom, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Apríl 2018
Výpoveď poistnej zmluvy č. 410003292
SM0010000864_15
-392 116,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Október 2021
Výpoveď zmluvy o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
ZM1000134_3
-337 786,49 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Február 2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní dátovej elektronickej komunikácie číslo: 0120070591 v znení jej dodatkov
SM0020001110_7
-241 648,01 € Slovak Telekom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Január 2018
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 19.6.2002 v znení jej dodatkov
ZM1000036_3
-199 764,00 € Sepia Systems, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Marec 2019
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20196278_Z
ZM00000900_1
-181 799,99 € AUTOPOLIS, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
2. September 2016
Dodatok č.3 k zmluve
ZM1000007_3
-169 441,92 € OSOP, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Apríl 2017
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201647053_Z
ZM00000577_1
-117 915,93 € Redinex, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. December 2018
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201845533_Z
ZM2019133_1
-99 294,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Máj 2017
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201716109_Z
ZM00000636_1
-92 518,80 € AMG Security s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Január 2017
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.Z201642215_Z
ZM00000563_1
-74 421,60 € MOVYS, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Jún 2017
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201713662_Z
ZM2014022_1
-56 400,00 € Sokol trade spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. December 2016
Dodatok č. 1
ZM2010918_1
-52 293,60 € New Hattrick s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva
SM0010006590_1
-46 440,00 € BDR, spol. s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. Január 2016
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_8
-45 338,33 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Jún 2013
Dodatok č. 5 - Dohoda o skončení platnosti k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.5.2009
ZM1000100_5
-45 279,65 € Rozhlas a televízia Slovenska Ľubomír Siska L.S.I.
25. Jún 2013
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní pozáručného servisu č. 1/2010-08-13
SM0010006476_1
-36 949,50 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Marec 2014
Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme techniky
SM0000000004_2
-32 862,06 € RTVS Production & Technology, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. Január 2017
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č.Z201646897_Z
ZM00000568_1
-30 000,00 € HEATING STUDIO, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. August 2015
Výpoveď zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. 12/CVT/08, Zmluva číslo: SM0010004466
SM0010004466_1
-21 192,22 € Slovenská technická univerzita v Bratisl Rozhlas a televízia Slovenska