Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119770
639,10 € Tomeček Ivo Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119747
209,16 € Vyskočáni Michael Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119660
174,30 € Vyskočáni Michael Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119660
174,30 € Vyskočáni Michael Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia
ZM2034608
39 240,00 € Green Talk s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2034569
192 000,00 € LINTNER s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2034468
0,00 € PETER GABOR FILM s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119783
205,80 € Horák Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
EBU Member Confirmation of Media Rights
ZM2034369
200 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
EBU Member Confirmation of Media Rights
ZM2034369
200 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia
ZM2034126
11 000,00 € Divadlo Andreja Bagara v Nitre Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia
ZM2034126
11 000,00 € Divadlo Andreja Bagara v Nitre Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o zabezepčení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2034711
1 680,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o zabezepčení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2034711
1 680,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o zabezepčení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2034710
912,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o zabezepčení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2034710
912,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2034702
154 119,93 € LEON Productions, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034564
31,87 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034563
33,86 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM1009740
37,20 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska