Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia
ZM2031829
0,00 € Divadlo Nová scéna Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110966
120,00 € Šmigeľ Michal Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110889
300,00 € Vitková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110442
80,00 € Hlavinka Ján Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110441
80,00 € Vrzgulová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110921
400,00 € Šebová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110920
600,00 € Šebo Šimon Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110918
500,00 € Šebo Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110886
100,00 € Csicsay Kristián Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110830
100,00 € Blažíček Pavel Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110887
300,00 € Straková Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110885
300,00 € Mareš Gregor Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110849
100,00 € Nádaská Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110831
140,00 € Ambrózová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110831
140,00 € Ambrózová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075484
300,00 € Sivák Peter Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075192
1 600,00 € Machajdíková Eva Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074816
600,00 € Jasik Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2031806
0,00 € DAR ŽIVOTA Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia AVD a licenčná zmluva
ZM2031710
168,00 € Carmenfilm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska