Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1008915
120,00 € Take a Šenc s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110224
240,00 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2111112
90,00 € Drugová Iveta Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2111055
160,00 € Deáková Renata Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110621
571,20 € Urbanová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110619
567,00 € Urbanová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110483
150,00 € Bujňák Vincent Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Koprodukčná zmluva
ZM2031726
24 000,00 € EALLIN NOMAD Bratislava s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Koprodukčná zmluva
ZM2031685
204 600,00 € Green Media Production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2109945
65,00 € Spišák Emil Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2109924
64,00 € Spišák Emil Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2031525
30 000,00 € MojaMuzikaSK, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2031523
30 000,00 € Mgr. Eduard Kopček - MOJAMUZIKA.sk Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110095
400,00 € Botíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110092
400,00 € Šimkovičová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110610
50,00 € Schrameková Oľga Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2110609
50,00 € Dubaj Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2031807
37 362,70 € 1989.sk, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110633
262,60 € Balog Milan Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110632
286,00 € Bystrická Renáta Rozhlas a televízia Slovenska