Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083588
625,00 € Sasák Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122005
660,00 € Bočev Boris Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083836
20,00 € Várossová Ľudmila Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083813
720,00 € Nagy Ildikó Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1083789
800,00 € Dvořák Libor Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083709
70,00 € Iski Ibolya Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083705
120,00 € Košťálová Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083660
300,00 € Boroš Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083650
100,00 € Uharčeková Pavúková Dáša Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122614
665,00 € Kupčo Marek Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122609
540,00 € Kupčo Marek Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Licenčná zmluva
ZM2035217
121,20 € Rozhlas a televízia Slovenska D.N.A., s.r.o.
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083846
440,00 € Andris Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1083529
100,00 € Duchovič Michal Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083444
150,00 € Starják Matej Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083428
100,00 € Slabý Matej Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082541
80,00 € Haugová Emília Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122613
240,00 € Kupčo Marek Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122483
500,00 € Šulík Anton Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122462
48,00 € Chudovský Marián Rozhlas a televízia Slovenska