Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1008951
90,00 € HERONA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075840
600,00 € Repíková Beáta Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2031041
650,00 € Dušan Jarošík Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110462
590,96 € Holec Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110634
260,00 € Domonkoš Michal Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2110888
273,90 € Šujanová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2032005
190,00 € Mgr. Ján Pál Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2031968
570,00 € Mgr. Ján Pál Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2031965
270,00 € Mgr. Martina Genčurová Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2031963
270,00 € Gabriková Diana Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM2031931
6 168,00 € PSEUDOART CREATIVE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2031786
350,00 € FSk PRIECHOĎAN, n.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075399
320,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1074811
60,00 € Zagiba Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075290
240,00 € Zagar Peter Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031814
1 005,96 € FIDIT s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031846
59,76 € HERONA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031845
37,85 € K.B.I., s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031844
41,83 € 2 Mart s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031817
35,86 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska