Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2033214
2 000,00 € AGENTÚRA DAISY, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115128
357,50 € Sovák Maroš Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1078560
70,00 € Šulik Joachim Benedikt Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1078558
230,00 € Juck Alfonz Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1078556
60,00 € Duchovič Michal Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115574
340,00 € Lepotová Kvetoslava Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078938
300,00 € Jurík Martin Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009319
500,00 € NEZNÁMI - country skupina Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009333
48,00 € Akože s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA VÝKONU DRAMATURGA
ZM1009338
1 200,00 € Pančíková Petra Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM1009352
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska VŠMU
25. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM1009357
19,20 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009367
90,00 € EXPANZIA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009366
90,00 € Akože s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM1009363
278,40 € Rozhlas a televízia Slovenska Konvergencie - spoločnosť pre komorné um
22. September 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1077562
8 400,00 € Dolník Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033166
39,84 € DM production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033165
19,92 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033036
21,91 € Z&N s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2033035
718,78 € J.T.ČOP, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska