Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Licenčná zmluva o poskytnutí vysielacích práv programov RTVS
ZM2000071
1 382,01 € Rozhlas a televizia Slovenska ELPEKA, s.r.o.
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2017528
400,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
23. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1073756
250,00 € Dzurovčinová Petra Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115045
220,00 € Bezák Alan Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2023
Licenčná zmluva
ZM2033178
278,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Člověk v tísni, o.p.s.
30. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033239
34,86 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115272
2 200,00 € Raiman Richard Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2113363
50,00 € Vachulová Iveta Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2113365
220,00 € Stračina Ján Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115044
50,00 € Dufka Peter Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033236
23,90 € BLAU - ONE, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033234
71,71 € TRIMEDIS, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033233
129,48 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033232
936,24 € Somik art s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033230
18,26 € Kristina ART AGENTURA s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033229
19,92 € DS production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033237
53,12 € JUKVET s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033238
19,92 € MALUVI s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115745
50,00 € Stračina Ján Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115754
200,00 € Nunvářová Jana Rozhlas a televízia Slovenska