Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2033810
0,00 € Bratislavský kultúrny spolok Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2033816
700,00 € DaSan spol. s r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2033830
118 262,23 € LEON Productions, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2116560
100,00 € Torda Peter Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Kúpna zmluva
ZM2033832
32 491,20 € ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2033834
2 520,00 € DCin s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2033901
1 800,00 € AGENTÚRA PERPETUM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117527
100,00 € Holubová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117204
80,00 € Sabol Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117203
80,00 € Šoltés Peter Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1079422
465,00 € Šulik Joachim Benedikt Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1079420
120,00 € Duchovič Michal Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1079418
40,00 € Juck Alfonz Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115924
6 000,00 € Drozdíková Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
ZMLUVA o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2033829
10 800,00 € STAR production, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115944
1 200,00 € Gerši Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
ZM9000024
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Príbehy jazzu s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
ZM9000023
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska PJ SOUND STUDIO s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1079724
100,00 € Piško Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117005
100,00 € Šteiningerová Kristína Rozhlas a televízia Slovenska