Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003151, názov projektu: Komunitné centrum - Dojč, kód projektu v ITMS2014+: 312061W147
428/2024
189 502,72 € Úrad vlády SR Obec Dojč
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005122, názov projektu: Obec Lúčky - dobudovanie komunikácií, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVL7
474/2024
200 470,57 € Úrad vlády SR Obec Lúčky
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005225, názov projektu: Terňa - výstavba a rekonštrukcia MK, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVM3
477/2024
78 979,29 € Úrad vlády SR Obec Terňa
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005121, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Zlaté Klasy, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWD7
479/2024
295 471,78 € Úrad vlády SR Obec Zlaté Klasy
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004976, názov projektu: Kanalizácia a ČOV Sedliská, kód projektu v ITMS2014+: 312061BRX8
487/2024
226 628,84 € Úrad vlády SR Obec Sedliská
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002940, názov projektu: Materská škola v obci Lúčky, kód projektu v ITMS2014+: 312061V350
495/2024
208 147,40 € Úrad vlády SR Obec Lúčky
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003744, názov projektu: Materská škola, kód projektu v ITMS2014+: 312061ALD8
497/2024
354 964,01 € Úrad vlády SR Obec Roztoky
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004794, názov projektu: Rozšírenie kanalizácie v obci Čičava - vetvy AII-5, AII-6, AII-7, kód projektu v ITMS2014+: 312061BRN8
540/2024
449 244,48 € Úrad vlády SR Obec Čičava
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003563, názov projektu: Výstavba chodníka v obci Čičava, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y852
551/2024
81 323,50 € Úrad vlády SR Obec Čičava
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003767, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKV1
557/2024
426 380,00 € Úrad vlády SR Obec Prakovce
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003981, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y231
296/2024
399 662,96 € Úrad vlády SR Obec Smižany
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005128, názov projektu: Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVQ9
303/2024
192 136,43 € Úrad vlády SR Obec Bystré
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004577, názov projektu: Sanačné práce nelegálnych skládok, kód projektu v ITMS2014+: 312061CGG2
309/2024
10 782,00 € Úrad vlády SR Obec Šumiac
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001657, názov projektu: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061N063
362/2024
867 817,29 € Úrad vlády SR Obec Kecerovce
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005130, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWB9
465/2024
1 012 582,17 € Úrad vlády SR Mesto Dobšiná
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004590, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove, kód projektu v ITMS2014+: 312061CIN8
466/2024
331 304,00 € Úrad vlády SR Mesto Fiľakovo
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005228, názov projektu: Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVU7
468/2024
713 596,47 € Úrad vlády SR Mesto Sabinov
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005222, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWA9
469/2024
280 775,75 € Úrad vlády SR Mesto Zlaté Moravce
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
669/2024
329 000,00 € UBS, s. r. o. Úrad vlády SR
22. Apríl 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
667/2024
81 600,00 € KOLAS s.r.o. Úrad vlády SR