Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003780, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov, kód projektu v ITMS2014+: 312061AIR4
430/2024
Doplnená
754 519,43 € Úrad vlády SR Obec Drienov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003058, názov projektu: Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y051
501/2024
236 316,47 € Úrad vlády SR Obec Šarišské Michaľany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004793, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061BRA9
513/2024
130 673,96 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005054, názov projektu: Kanalizácia Petrovce nad Laborcom, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXD1
514/2024
950 167,81 € Úrad vlády SR Obec Petrovce nad Laborcom
10. Máj 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000560, názov projektu: Materská škola (4-triedna), Obec Čaklov, kód projektu v ITMS2014+: 312061C348
528/2024
390 448,66 € Úrad vlády SR Obec Čaklov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM-SEP-IMRK2-2020-003739, názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kráľ, kód projektu v ITMS2014+: 312061AHQ1
532/2024
291 283,79 € Úrad vlády SR Obec Kráľ
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004844, názov projektu: Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z906
544/2024
187 582,46 € Úrad vlády SR Obec Senné
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003784, názov projektu: Novostavba MŠ v Červenici, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU8
549/2024
Doplnená
817 253,02 € Úrad vlády SR Obec Červenica
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004028, názov projektu: Vodovod - obec Červenica, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQC8
550/2024
Doplnená
1 026 065,06 € Úrad vlády SR Obec Červenica
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
272/2024
571 226,00 € Úrad vlády SR Obec Bôrka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
663/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kamenná Poruba
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
705/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šumiac
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
711/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Abovce
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
713/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Cernina
9. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
59/2024
1 800,00 € Mgr. Katarína Jurčišinová Úrad vlády SR
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DUV8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Henckovce
230/2024
167 887,82 € Úrad vlády SR Obec Henckovce
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DVM3 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Varhaňovce
238/2024
501 948,72 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
701/2024
20 000,00 € Úrad vlády SR Vetulus
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
716/2024
7 000,00 € Úrad vlády SR Rybársky klub Zubáč
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri spracovaní výskumnej úlohy a licenčná zmluva
586/2024
0,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Úrad vlády SR