Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
399/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Ihľany
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
400/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Iňačovce
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
402/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Kamenná Poruba
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
416/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Tvarožec
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
424/2023
1 960 656,00 € Úrad vlády SR Obec Rudňany
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
425/2023
Doplnená
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Sačurov
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
428/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Skrabské
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
441/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Vydrník
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
444/2023
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Stráne pod Tatrami
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
436/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Toporec
31. August 2023
Dohoda o prechode práv a povinností
467/2023
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
30. August 2023
Dohoda o splátkach
454/2023
4 750,00 € Úrad vlády SR Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie
25. August 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb
445/2023
22 651,20 € 2imPress s.r.o. Úrad vlády SR
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
339/2023
0,00 € Úrad vlády SR Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
377/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Vazovova 4, 811 07 Bratislava
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
455/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
456/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
457/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, Svidník
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
458/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ul. 8. mája 640/39, Svidník
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
459/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník