Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
490/2023
1 800,00 € Mgr. Katarína Fečová Úrad vlády SR
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
491/2023
1 800,00 € PhDr. Miroslava Chovancová Úrad vlády SR
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
492/2023
1 800,00 € PhDr. Slávka Chovancová Úrad vlády SR
24. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
570/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Úrad vlády SR
21. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. SE-OD1-2023/003201-015
507/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
27. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
500/2023
927,50 € Adam Šepetka Úrad vlády SR
27. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
501/2023
927,50 € Miroslav Balog Úrad vlády SR
27. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
502/2023
927,50 € Roman Hapčo Úrad vlády SR
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
410/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Hrušov
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
423/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Richnava
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
427/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Bzenov
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
430/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Husiná
25. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A LICENČNÁ ZMLUVA
499/2023
0,00 € Július Barczi, Julia Itin, Štefan Cipár Úrad vlády SR
25. Október 2023
Kúpna zmluva
493/2023
6 408,00 € Gratex International, a. s. Úrad vlády SR
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
496/2023
387 043,54 € Úrad vlády SR Obec Telgárt
23. Október 2023
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POUKÁŽOK
495/2023
44 501,62 € Up Déjeuner, s.r.o. Úrad vlády SR
20. Október 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA
332/2023
15 300 000,00 € Slovak Investment Holding, a. s. Úrad vlády SR
19. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
468/2023
35 928,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Úrad vlády SR
11. Október 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. SE-VO1-2023/002645-013
224/2023
67 500,00 € Gerulata Technologies j.s.a. Úrad vlády SR
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
409/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Hôrka