Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJI1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Poprad
196/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Mesto Poprad
23. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 435/2023
690/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Telgárt
23. Apríl 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004237, názov projektu: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312051AXB9
590/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004234, názov projektu: Vysporiadanie pozemkov v osade Ľubica, kód projektu v ITMS2014+: 312051AWM2
593/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ľubica
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002566, názov projektu: Komunitné centrum v obci Kurov, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q827
293/2024
301 915,00 € Úrad vlády SR Obec Kurov
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/005019, názov projektu: Ostrovany - Zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBI6
406/2024
136 336,00 € Úrad vlády SR Obec Ostrovany
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004842, názov projektu: VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z786
453/2024
672 249,41 € Úrad vlády SR Mesto Bardejov
23. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004575, názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Jasov, kód projektu v ITMS2014+: 312061CAF1
455/2024
1 898 143,91 € Úrad vlády SR Obec Jasov
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004782, názov projektu: Rekonštrukcia chodníka v obci Varhaňovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061BKC5
463/2024
128 640,31 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004548, názov projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Cinobaňa, kód projektu v ITMS2014+: 312061BLS3
490/2024
16 353,86 € Úrad vlády SR Obec Cinobaňa
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003723, názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU7
493/2024
512 118,34 € Úrad vlády SR Obec Ihľany
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002972, názov projektu: Nadstavba objektu materskej školy Kendice na účely zvýšenia kapacít, kód projektu v ITMS2014+: 312061V524
494/2024
514 933,46 € Úrad vlády SR Obec Kendice
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/004846, názov projektu: Novostavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uzovská Panica, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z907
502/2024
61 407,85 € Úrad vlády SR Obec Uzovská Panica
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005052, názov projektu: Svinica - kanalizácia, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWT2
518/2024
626 115,72 € Úrad vlády SR Obec Svinica
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003118, názov projektu: Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava, kód projektu v ITMS2014+: 312061X033
523/2024
728 682,81 € Úrad vlády SR Mesto Myjava
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003645, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre MRK v meste Veľké Kapušany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y572
524/2024
169 102,26 € Úrad vlády SR Mesto Veľké Kapušany
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003546, názov projektu: Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y158
546/2024
275 262,77 € Úrad vlády SR Obec Vojany
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004674, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej – rekonštrukcia Záhradnej ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061CHH6
300/2024
152 993,99 € Úrad vlády SR Mesto Dobšiná
22. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003161, názov projektu: Komunitné centrum v obci Jarovnice, kód projektu v ITMS2014+: 312061W980
316/2024
272 208,01 € Úrad vlády SR Obec Jarovnice
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005149, názov projektu: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWG4
357/2024
208 223,90 € Úrad vlády SR Obec Zemplínska Teplica