Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
379/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
31. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
380/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
31. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
381/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
28. Júl 2023
Zmluva o dodávaní služieb spojených s prevádzkou aplikácií
370/2023
22 000,00 € Aglo Services s.r.o. Úrad vlády SR
26. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
383/2023
149,50 € Mgr. Júlia Kažmírová Úrad vlády SR
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011CVG8 s názvom: Financovanie výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF v mesiacoch apríl – jún v roku 2022
273/2023
20 184,43 € Úrad vlády SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
336/2023
Doplnená
16 800,00 € SKYMOVE s. r. o. Úrad vlády SR
14. Júl 2023
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 367/2023 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 o poskytovaní odborných a poradenských služieb zo dňa 09.10.2019
367/2023
404 304,00 € Ernst & Young, s. r. o. Úrad vlády SR
4. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
338/2023
4 114,56 € ATALIAN SK s. r. o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
29. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
282/2023
2 500,00 € Kamila Kuricová Úrad vlády SR
29. Jún 2023
Dodatok č. 3/2023 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-126
334/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kecerovce
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
303/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
304/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Hodžova 37, Trenčín
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
305/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Cabajská 2, Nitra
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
307/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
308/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
309/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
310/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
311/2023
0,00 € Úrad vlády SR Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
28. Jún 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
312/2023
0,00 € Úrad vlády SR Súkromná základná škola, Česká 10, 831 02 Bratislava