Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
459/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník
24. August 2023
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SO SPROSTREDKOVATEĽOM
331/2023
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Úrad vlády SR
23. August 2023
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
382/2023
27 455,30 € Bidfood Slovakia s.r.o. Úrad vlády SR
23. August 2023
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
384/2023
26 099,09 € KON – RAD spol. s r.o. Úrad vlády SR
23. August 2023
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
385/2023
33 922,48 € KON – RAD spol. s r.o. Úrad vlády SR
21. August 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
270/2023
9 104,52 € MEDIAN SK, s.r.o Úrad vlády SR
17. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
285/2023
6 897,12 € Ing. Eduard Buraš Úrad vlády SR
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
340/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Malonecpalská 206/37, Prievidza
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
341/2023
0,00 € Úrad vlády SR Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
342/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
343/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Školská 292/7 Bojnice
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
344/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Školská 423/5, 972 11 Lazany
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
345/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ul. SNP 587/4, 972 17 Kanianka
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
346/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427, 951 21 Rišňovce
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
347/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Nitrianska 98, 951 13 Branč
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
348/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa, Nám. Š. Moysesa 23, 974 01 Banská Bystrica
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
349/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
350/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
351/2023
0,00 € Úrad vlády SR Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad
16. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
352/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, 059 51 Poprad - Matejovce