Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
750/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Terňa
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
689/2024
12 000,00 € Úrad vlády SR Obec Naháč
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
744/2024
25 000,00 € Úrad vlády SR Obec Tovarníky
5. Jún 2024
DOHODA O ORGANIZOVANÍ PODUJATIA A REFUNDÁCII VÝDAVKOV
753/2024
45 881,30 € Úrad vlády SR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
4. Jún 2024
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A POSTUPE PRI REALIZÁCII PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
762/2024
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Úrad vlády SR
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
717/2024
4 000,00 € Úrad vlády SR Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
723/2024
10 000,00 € Úrad vlády SR Basketbalový klub Klokani Ivanka pri Dunaji
31. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu a o postúpení práv a prevzatí povinností z vybraných zmluvných vzťahov
756/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády SR
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
715/2024
32 730,00 € SWAN, a.s. Úrad vlády SR
30. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
740/2024
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
741/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Beladice
30. Máj 2024
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
764/2024
0,00 € Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
695/2024
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Veľké Dvorany
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
743/2024
7 500,00 € Úrad vlády SR Obec Radôstka
29. Máj 2024
Zmluva o dielo
731/2024
82 027,49 € Herplast, s.r.o. Úrad vlády SR
29. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
754/2024
144,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Úrad vlády SR
28. Máj 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004301 uzavretej dňa 08.12.2021
733/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Toporec
28. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu
585/2024
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
691/2024
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Úrad vlády SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
284/2024
14 500,00 € Úrad vlády SR Obec Hurbanova Ves