Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
728/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Hostišovce
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
783/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Veľká Lomnica
11. Júl 2024
DOHODA O ÚHRADE NÁKLADOV SÚVISIACICH S PRACOVNOU CESTOU A REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
790/2024
12 993,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
11. Júl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
788/2024
192,00 € Ing. Adriána Šimunková Úrad vlády SR
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401701DVS2 s názvom: Financovanie mzdových výdavkov a aktivít ONÚ OLAF v rámci Programu Slovensko 2021-2027
768/2024
1 405 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
3. Júl 2024
Kúpna zmluva
769/2024
48 918,00 € flex-it, s.r.o. Úrad vlády SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
747/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava
28. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
773/2024
1 391,25 € Adam Šepetka Úrad vlády SR
28. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
774/2024
2 782,50 € Nataša Milistenferová Úrad vlády SR
28. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
775/2024
2 782,50 € Roman Hapčo Úrad vlády SR
27. Jún 2024
Kúpna zmluva
767/2024
43 600,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Úrad vlády SR
26. Jún 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004723 uzavretej dňa 16.11.2021
571/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Lenartov
26. Jún 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004838 uzavretej dňa 13.12.2021
572/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ruská Nová Ves
26. Jún 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004083 uzavretej dňa 10.03.2023
569/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Podhorany
25. Jún 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003540 uzavretej dňa 18.02.2021
567/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Vinodol
25. Jún 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003508 uzavretej dňa 09.02.2021
568/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Vydrany
25. Jún 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003742 uzavretej dňa 19.11.2020
570/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šarišská Trstená
25. Jún 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA
699/2024
28 560 000,00 € Slovak Investment Holding, a. s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
24. Jún 2024
Zmluva o dielo na „Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO“
751/2024
34 000,00 € InQool, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
718/2024
104 186 421,96 € HOCHTIEF SK s.r.o. - vedúci člen skupiny dodávateľov Úrad vlády SR