Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005166, názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnej infraštruktúry k rómskej osade v obci Sveržov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVI1
341/2024
211 231,57 € Úrad vlády SR Obec Sveržov
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004790, názov projektu: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník, kód projektu v ITMS2014+: 312061BQM8
443/2024
Doplnená
527 357,36 € Úrad vlády SR Obec Ľubotín
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005131, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Bátka, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVV1
471/2024
218 211,42 € Úrad vlády SR Obec Bátka
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003907, názov projektu: Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y603
338/2024
284 902,00 € Úrad vlády SR Obec Parchovany
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004487, názov projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v Zlatých Moravciach, kód projektu v ITMS2014+: 312061BCF6
397/2024
38 400,00 € Úrad vlády SR Mesto Zlaté Moravce
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001963, názov projektu: Prestavba sociálno-administratívnej budovy na Komunitné centrum Čelovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061M490
399/2024
236 934,39 € Úrad vlády SR Obec Čelovce
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005039, názov projektu: Dobudovanie miestnych komunikácii v obci Huncovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVC3
414/2024
Doplnená
139 567,44 € Úrad vlády SR Obec Huncovce
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003148, názov projektu: Komunitné centrum Pohorelá, kód projektu v ITMS2014+: 312061W948
419/2024
238 649,60 € Úrad vlády SR Obec Pohorelá
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005036, názov projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVM2
424/2024
Doplnená
583 984,35 € Úrad vlády SR Obec Turňa nad Bodvou
30. Apríl 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003411, názov projektu: Výstavba materskej školy v obci Kuzmice, kód projektu v ITMS2014+: 312061X249
511/2024
Doplnená
606 414,68 € Úrad vlády SR Obec Kuzmice
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003209, názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou, kód projektu v ITMS2014+: 312061X302
553/2024
563 850,00 € Úrad vlády SR Obec Kamenica nad Cirochou
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004878, názov projektu: Budovanie inžinierskych sietí v obci Chmeľov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BLI5
304/2024
Doplnená
577 739,12 € Úrad vlády SR Obec Chmeľov
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005123, názov projektu: Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXW2
327/2024
455 698,76 € Úrad vlády SR Mesto Fiľakovo
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004479, názov projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Sokoľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBB2
390/2024
49 336,55 € Úrad vlády SR Obec Sokoľany
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
693/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Hanušovce nad Topľou
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DNY4 s názvom: MOaPS Drňa
213/2024
163 836,35 € Úrad vlády SR Obec Drňa
30. Apríl 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004291 uzavretej dňa 04.11.2021
563/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Chmeľov
30. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004313, názov projektu: Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Vikartovce, kód projektu v ITMS2014+: 312051AYP6
591/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Vikartovce
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
280/2024
18 000,00 € Úrad vlády SR Obec Horná Poruba
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
286/2024
15 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Trenčianske Teplice