Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
437/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Turňa nad Bodvou
4. Október 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
472/2023
153 562,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
29. September 2023
DOHODA O SPÄŤVZATÍ VÝPOVEDE
476/2023
0,00 € GGFS s.r.o. Úrad vlády SR
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
390/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Chrasť nad Hornádom
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
394/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Boťany
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
395/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Slaná
20. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
466/2023
95 400,00 € ZRP s.r.o. Úrad vlády SR
19. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
463/2023
64 680,00 € ô s.r.o. Úrad vlády SR
19. September 2023
Memorandum o spolupráci
376/2023
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády SR
14. September 2023
Rámcová dohoda č. 448/2023 o zabezpečení výkonu servisu technických zabezpečovacích prostriedkov
448/2023
90 709,80 € Security systems s.r.o. Úrad vlády SR
13. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
393/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Ďurkov
13. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
429/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Sokoľany
12. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
449/2023
47 520,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Úrad vlády SR
7. September 2023
Zmluva o dielo
447/2023
15 206,30 € Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave Úrad vlády SR
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
388/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Breznica
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
397/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Hrabské
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
414/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Nálepkovo
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
415/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Slavkov
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
422/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Rankovce
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
431/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Šamudovce