Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004384, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie základnej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y234
344/2024
492 950,00 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
13. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003572, názov projektu: Podpora mobility MRK v obci Kapušianske Kľačany, kód projektu v ITMS2014+: 312061X923
415/2024
148 237,20 € Úrad vlády SR Obec Kapušianske Kľačany
13. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001774, názov projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061L678
444/2024
271 005,24 € Úrad vlády SR Obec Malý Slavkov
13. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003789, názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU9
503/2024
388 638,23 € Úrad vlády SR Obec Uzovské Pekľany
13. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM-SEP-IMRK2-2020-003122, názov projektu: Výstavba bytového domu na prestupné bývanie v obci Benkovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061X681
526/2024
372 486,12 € Úrad vlády SR Obec Benkovce
13. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003003, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061V521
555/2024
560 374,25 € Úrad vlády SR Obec Parchovany
13. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu
709/2024
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004673, názov projektu: Dobšiná – Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom, kód projektu v ITMS2014+: 312061CHM9
301/2024
132 254,43 € Úrad vlády SR Mesto Dobšiná
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003959, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y429
345/2024
580 188,35 € Úrad vlády SR Mesto Stará Ľubovňa
10. Máj 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005035, názov projektu: Materská škola v obci Ostrovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BYI7
351/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ostrovany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005045, názov projektu: Moravany- kanalizácia, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXG4
405/2024
445 471,62 € Úrad vlády SR Obec Moravany
10. Máj 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002990, názov projektu: Novostavba Materskej školy v obci Zborov, kód projektu v ITMS2014+: 312061V760
408/2024
1 750 789,61 € Úrad vlády SR Obec Zborov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005236, názov projektu: Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Senné, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVL9
423/2024
199 354,61 € Úrad vlády SR Obec Senné
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001797, názov projektu: Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci Brekov, kód projektu v ITMS2014+: 312061L681
427/2024
51 546,00 € Úrad vlády SR Obec Brekov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003155, názov projektu: Výstavba komunitného centra v obci Teplička, kód projektu v ITMS2014+: 312061V861
450/2024
304 113,86 € Úrad vlády SR Obec Teplička
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003660, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQK5
454/2024
600 980,98 € Úrad vlády SR Mesto Sládkovičovo
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004574, názov projektu: Varhaňovce – Komunikácia v rómskej osade – 3. etapa, kód projektu v ITMS2014+: 312061CBP6
464/2024
338 468,88 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002998, názov projektu: Materská školy v obci Chmiňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061V456
492/2024
647 080,20 € Úrad vlády SR Obec Chmiňany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003854, názov projektu: Zabezpečenie pitnej vody pre MRK v obci Žíp, kód projektu v ITMS2014+: 312061ARL3
504/2024
189 943,01 € Úrad vlády SR Obec Žíp
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003709, názov projektu: Hrabské - vybudovanie vodného zdroja a výdajných miest na pitnú vodu, kód projektu v ITMS2014+: 312061APF9
509/2024
133 580,14 € Úrad vlády SR Obec Hrabské