Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003946, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou, kód projektu v ITMS2014+: 312061APX7
547/2024
588 770,09 € Úrad vlády SR Mesto Moldava nad Bodvou
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004565, názov projektu: Chminianske Jakubovany, Hlavná Osada – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesto na pitnú vodu, kód projektu v ITMS2014+: 312061BLQ4
291/2024
247 951,76 € Úrad vlády SR Obec Chminianske Jakubovany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-0004477, názov projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BAU3
297/2024
418 594,21 € Úrad vlády SR Obec Spišský Hrhov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005135, názov projektu: Výstavba a rekonštr. miest. komunikácií – podpora kvality bývania MRK v obci Kokava nad Rimavicou, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVB7
350/2024
199 273,51 € Úrad vlády SR Obec Kokava nad Rimavicou
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003168, názov projektu: Výstavba komunitného centra občianskeho združenia Rómske srdcia - Romane Jíle, kód projektu v ITMS2014+: 312061W791
375/2024
320 836,64 € Úrad vlády SR Rómske srdcia – Romane Jíle
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003908, názov projektu: Pozemné komunikácie - obec Jarovnice, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y227
402/2024
988 745,96 € Úrad vlády SR Obec Jarovnice
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004608, názov projektu: Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVX3
425/2024
78 489,16 € Úrad vlády SR Obec Zborov
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003780, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov, kód projektu v ITMS2014+: 312061AIR4
430/2024
754 519,43 € Úrad vlády SR Obec Drienov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003058, názov projektu: Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y051
501/2024
236 316,47 € Úrad vlády SR Obec Šarišské Michaľany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004793, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061BRA9
513/2024
130 673,96 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005054, názov projektu: Kanalizácia Petrovce nad Laborcom, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXD1
514/2024
950 167,81 € Úrad vlády SR Obec Petrovce nad Laborcom
10. Máj 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000560, názov projektu: Materská škola (4-triedna), Obec Čaklov, kód projektu v ITMS2014+: 312061C348
528/2024
390 448,66 € Úrad vlády SR Obec Čaklov
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM-SEP-IMRK2-2020-003739, názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kráľ, kód projektu v ITMS2014+: 312061AHQ1
532/2024
291 283,79 € Úrad vlády SR Obec Kráľ
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004844, názov projektu: Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z906
544/2024
187 582,46 € Úrad vlády SR Obec Senné
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003784, názov projektu: Novostavba MŠ v Červenici, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU8
549/2024
817 253,02 € Úrad vlády SR Obec Červenica
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004028, názov projektu: Vodovod - obec Červenica, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQC8
550/2024
1 026 065,06 € Úrad vlády SR Obec Červenica
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
272/2024
571 226,00 € Úrad vlády SR Obec Bôrka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
663/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kamenná Poruba
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
705/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šumiac
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
711/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Abovce