Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2021
MECHANIZMUS NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
1192/2021
Doplnená
4 723 350 949,00 € Európska únia, zastúpená Európskou komisiou Slovenská republika, zastúpená predsedom vlády Slovenskej republiky
14. Október 2022
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
863/2022
281 940 000,00 € Úrad vlády SR Výskumná agentúra
28. September 2022
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
862/2022
Doplnená
151 781 500,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Júl 2013
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
1122/2013
Doplnená
27 331 200,00 € dodávatelia: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (IČO: 31 348 238) a stengl, a.s. (IČO: 35 873 426) Úrad vlády SR
23. Apríl 2015
Zmluva o splnení odborných úloh v oblasti informatizácie
761/2015
Doplnená
25 819 317,32 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) Úrad vlády SR
24. Máj 2011
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012000601 zo dňa 5. novembra 2009
2011077016
25 581 926,37 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad vlady SR
12. Jún 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
301/2023
24 481 605,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad vlády SR
11. December 2015
Zmluva o partnerstve za účelom realizácie projektu: „Národný projekt Digitálne učivo na dosah – 2.fáza“
1424/2015
Doplnená
24 434 768,71 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Úrad vlády SR
9. Október 2019
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Rozvoj obchodu, inovácií a MSP"
1117/2019
Doplnená
23 529 413,00 € Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
5. November 2019
DOHODA O IMPLEMENTÁCII PROGRAMU č. 1294/2019
1294/2019
23 529 413,00 € Úrad vlády SR Výskumná agentúra
23. November 2018
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca"
1165/2018
Doplnená
20 588 235,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
26. September 2019
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”
1115/2019
18 823 530,00 € Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
13. November 2019
DOHODA O IMPLEMENTÁCII PROGRAMU č. 1235/2019
1235/2019
18 823 530,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Úrad vlády SR
14. November 2019
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK-Miestny rozvoj)”
1307/2019
Doplnená
17 647 059,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva
2. Marec 2016
Zmluva o splnení odborných úloh v oblasti informatizácie
264/2016
Doplnená
16 701 404,59 € Úrad vlády SR Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
14. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. NFP314011BPG7 s názvom: Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1182/2021
Doplnená
16 304 255,40 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
5. Jún 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA
232/2023
15 453 000,00 € Úrad vlády SR Slovak Investment Holding, a. s.
20. Október 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA
332/2023
15 300 000,00 € Slovak Investment Holding, a. s. Úrad vlády SR
8. November 2012
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Zelené inovácie v priemysle“
1965/2012
Doplnená
14 628 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
9. Október 2019
Rámcová dohoda č. 62/2019 o poskytovaní odborných poradenských služieb
62/2019
Doplnená
14 260 307,46 € Ernst & Young, s. r. o. Úrad vlády SR