Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva o dielo na „Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO“
751/2024
34 000,00 € InQool, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
718/2024
104 186 421,96 € HOCHTIEF SK s.r.o. - vedúci člen skupiny dodávateľov Úrad vlády SR
24. Jún 2024
Grantová dohoda, Projekt 101141200 - DT4E 2.0
757/2024
0,00 € Európska únia zastúpená Európskou komisiou Úrad vlády SR
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity č. zmluvy 101106061ZoMRK
255/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Úrad vlády SR
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
761/2024
232 000,00 € KOLAS s. r. o. Úrad vlády SR
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
781/2024
9 921,60 € Slovanet, a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
721/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Barca
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
746/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Hurbanovo
20. Jún 2024
Licenčná zmluva
771/2024
900,00 € Akad. soch. Marián Polonský Úrad vlády SR
19. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
752/2024
1 800,00 € Mgr. František Jóska Úrad vlády SR
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
759/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Slavkovce
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
760/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Sečovce
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
722/2024
10 000,00 € Úrad vlády SR Športový klub - A.N.V.
14. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
770/2024
500,00 € Ing. Branislav Világi Úrad vlády SR
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
736/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Boťany
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2024
688/2024
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Radvanovce
11. Jún 2024
Dohoda o splátkach - ZM_SEP-IMRK2-2021-004711
766/2024
0,00 € Obec Varhaňovce Úrad vlády SR
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
742/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Žarnovica
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
692/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Poša
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
703/2024
767 328,00 € Úrad vlády SR Obec Vyšné Ružbachy