Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKR9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Vtáčkovce
875/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Vtáčkovce
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJN2 s názvom: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Veľké Kapušany
887/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Veľké Kapušany
31. Január 2024
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU POTRAVÍN
33/2024
8 112,45 € Ing. Vojtech Gottschall BAGETA Úrad vlády SR
31. Január 2024
Dohoda o delimitácii na zabezpečenie prechodu práv a povinností z právnych vzťahov a prechodu majetku štátu
68/2024
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLR1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Varadka
670/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Varadka
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIY2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Nižná Slaná
758/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Slaná
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJA9 s názvom: MOaPS Krížová Ves
767/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Krížová Ves
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLC5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Hostice
775/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Hostice
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKS4 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Tachty
785/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Tachty
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJW7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Mníšek nad Hnilcom
833/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Mníšek nad Hnilcom
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJG6 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Čakanovce
850/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Čakanovce
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJV6 s názvom: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Ďurkov
853/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ďurkov
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKM6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Jasov
873/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Jasov
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJT5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Bijacovce
877/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIU5 s názvom: Miestna občianska a preventívna hliadka v Michalovciach
883/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Michalovce
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJK9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Strážske
889/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Strážske
30. Január 2024
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
66/2024
84 272,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad vlády SR
30. Január 2024
Kúpna zmluva
899/2023
14 500,00 € ALISON Slovakia s. r. o. Úrad vlády SR
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKA5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Závadka
669/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Závadka
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKW5 s názvom: MOaPS v obci Olejníkov
751/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Olejníkov