Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004577, názov projektu: Sanačné práce nelegálnych skládok, kód projektu v ITMS2014+: 312061CGG2
309/2024
10 782,00 € Úrad vlády SR Obec Šumiac
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001657, názov projektu: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061N063
362/2024
867 817,29 € Úrad vlády SR Obec Kecerovce
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005130, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWB9
465/2024
1 012 582,17 € Úrad vlády SR Mesto Dobšiná
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004590, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove, kód projektu v ITMS2014+: 312061CIN8
466/2024
331 304,00 € Úrad vlády SR Mesto Fiľakovo
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005228, názov projektu: Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVU7
468/2024
713 596,47 € Úrad vlády SR Mesto Sabinov
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005222, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWA9
469/2024
280 775,75 € Úrad vlády SR Mesto Zlaté Moravce
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
669/2024
329 000,00 € UBS, s. r. o. Úrad vlády SR
22. Apríl 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
667/2024
81 600,00 € KOLAS s.r.o. Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Dohoda o partnerstve
18/2024
43 652,00 € European Science Foundation – Science Connect (ESF-SC) Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
674/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
675/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Júlia Baraniaková Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
676/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Andrej Markovič Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
677/2024
Doplnená
3 735,00 € MSc Pavol Ondruška Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
678/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Stela Jendrišáková, PhD. Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
679/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Martin Michalec Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
680/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Eva Pružincová Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
681/2024
Doplnená
3 735,00 € PaedDr. Karla Zimanová, PhD. Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
682/2024
Doplnená
3 735,00 € Mgr. Natália Juríková Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
683/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Jakub Zeman, PhD. Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
684/2024
Doplnená
3 735,00 € doc. Ing. Branislav Kršák, PhD. Úrad vlády SR