Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
434/2024
2 500,00 € Úrad vlády SR Obec Harichovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
436/2024
5 700,00 € Úrad vlády SR Obec Hričovské Podhradie
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004296, názov projektu: Vysporiadanie pozemkov v osade Huncovce, kód projektu v ITMS2014+: 312051AVX7
592/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Huncovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
575/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ľubotín
18. Apríl 2024
Zmluva o partnerstve, projekt s názvom: Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike
700/2024
254 113,20 € Úrad vlády SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJF8 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Žehňa
98/2024
325 735,90 € Úrad vlády SR Obec Žehňa
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKA6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v meste Spišské Vlachy
107/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKL7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v Prešove
155/2024
333 489,31 € Úrad vlády SR Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMA9 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v MČ Košice - Krásna
202/2024
83 943,91 € Úrad vlády SR Mestská časť Košice - Krásna
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJR4 s názvom: Zavedenie miestnych občianskych a preventívnych služieb v obci Rimavské Janovce
220/2024
163 836,35 € Úrad vlády SR Obec Rimavské Janovce
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-004016, názov projektu: Miestna komunikácia Benkovce (Ondavská ulica), kód projektu v ITMS2014+: 312061Y727
288/2024
101 595,75 € Úrad vlády SR Obec Benkovce
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005050, názov projektu: Dobudovanie stokovej siete pre obec Stará Kremnička - I. etapa, kód projektu v ITMS2014+: 312061CAI5
325/2024
330 285,77 € Úrad vlády SR Obec Stará Kremnička
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005195, názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Baďan, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVD3
346/2024
67 002,20 € Úrad vlády SR Obec Baďan
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004847, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y547
353/2024
446 567,90 € Úrad vlády SR Obec Podolie
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005117, názov projektu: Chodník na ulici Hlboká v obci Vinodol, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWB1
356/2024
63 218,78 € Úrad vlády SR Obec Vinodol
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003938, názov projektu: Zlepšenie technickej infraštruktúry pre MRK v obci Košické Oľšany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y675
377/2024
267 578,63 € Úrad vlády SR Obec Košické Oľšany
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/004802, názov projektu: Obnova miestných komunikácií a chodník v obci Kosihovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z986
380/2024
144 057,55 € Úrad vlády SR Obec Kosihovce
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-002819, názov projektu: Skvalitnenie bývania pre obyvateľov MRK v obci Ďurkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061W058
401/2024
270 536,12 € Úrad vlády SR Obec Ďurkov
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/005017, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie miestnej komunikácie a chodníkov v záujme zabezpečenia prístupu MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z794
404/2024
450 033,22 € Úrad vlády SR Obec Lehnice
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003580, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Boliarov, kód projektu v ITMS2014+: 312061X773
426/2024
201 029,90 € Úrad vlády SR Obec Boliarov