Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLM5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby – Obec Licince
784/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Licince
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba pre obec Veľký Blh
789/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Veľký Blh
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLJ9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Belina
790/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Belina
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLD7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Kobeliarovo
793/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kobeliarovo
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLW4 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Jovice
804/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Jovice
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLD8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Gemerská Poloma
811/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Poloma
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLI7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Kokava nad Rimavicou
823/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kokava nad Rimavicou
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMH6 s názvom: MOaPS v obci Blatné Remety
827/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Blatné Remety
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLH2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby
874/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Štós
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJF7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Oborín
890/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Oborín
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKU2 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Nižný Mirošov
759/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Mirošov
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLS8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Boťany
798/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Boťany
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIX6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v Rapovciach
812/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Rapovce
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMI2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Stará Ves
828/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Spišská Stará Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJV1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Helcmanovce
831/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Helcmanovce
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJW1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Gelnica
835/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Gelnica
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKD6 s názvom: Vytvorenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Malcov
839/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Malcov
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLP9 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Nižná Myšľa
870/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Myšľa
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJA2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Stretava
888/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Stretava
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIZ6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby
640/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Rakúsy