Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004845, názov projektu: Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Teplička, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z280
461/2024
234 567,25 € Úrad vlády SR Obec Teplička
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004785, názov projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Teplička – Vybudovanie automatických výdajných miest, kód projektu v ITMS2014+: 312061BTB5
462/2024
29 323,72 € Úrad vlády SR Obec Teplička
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003030, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061X614
467/2024
1 011 587,12 € Úrad vlády SR Mesto Krompachy
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004613, názov projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Arnutovce – Vybudovanie automatických výdajných miest, kód projektu v ITMS2014+: 312061BZZ4
470/2024
32 394,24 € Úrad vlády SR Obec Arnutovce
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005226, názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVF4
476/2024
440 724,37 € Úrad vlády SR Obec Sokoľ
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DUU9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Brzotín
226/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Brzotín
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
250/2024
2 000,00 € Úrad vlády SR Obec Nižné Nemecké
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
256/2024
5 700,00 € Úrad vlády SR Obec Turčianske Kľačany
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
258/2024
5 500,00 € Úrad vlády SR Obec Sklené
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
283/2024
9 000,00 € Úrad vlády SR Obec Závadka
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
434/2024
2 500,00 € Úrad vlády SR Obec Harichovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
436/2024
5 700,00 € Úrad vlády SR Obec Hričovské Podhradie
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004296, názov projektu: Vysporiadanie pozemkov v osade Huncovce, kód projektu v ITMS2014+: 312051AVX7
592/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Huncovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
575/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ľubotín
18. Apríl 2024
Zmluva o partnerstve, projekt s názvom: Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike
700/2024
254 113,20 € Úrad vlády SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJF8 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Žehňa
98/2024
325 735,90 € Úrad vlády SR Obec Žehňa
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKA6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v meste Spišské Vlachy
107/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKL7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v Prešove
155/2024
333 489,31 € Úrad vlády SR Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMA9 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v MČ Košice - Krásna
202/2024
83 943,91 € Úrad vlády SR Mestská časť Košice - Krásna
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJR4 s názvom: Zavedenie miestnych občianskych a preventívnych služieb v obci Rimavské Janovce
220/2024
163 836,35 € Úrad vlády SR Obec Rimavské Janovce