Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/005017, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie miestnej komunikácie a chodníkov v záujme zabezpečenia prístupu MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z794
404/2024
450 033,22 € Úrad vlády SR Obec Lehnice
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003580, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Boliarov, kód projektu v ITMS2014+: 312061X773
426/2024
201 029,90 € Úrad vlády SR Obec Boliarov
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002322, názov projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q631
447/2024
491 839,26 € Úrad vlády SR Obec Raslavice
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004547, názov projektu: Šarišská Trstená - Kanalizácia a ČOV + rómska osada, kód projektu v ITMS2014+: 312061BIS4
499/2024
88 008,80 € Úrad vlády SR Obec Šarišská Trstená
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-001588, názov projektu: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Rokycany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q899
517/2024
Doplnená
246 547,31 € Úrad vlády SR Obec Rokycany
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003665, názov projektu: Rozvod vody pred MRK v obci Cakov, kód projektu v ITMS2014+: 312061ANR9
527/2024
Doplnená
204 749,56 € Úrad vlády SR Obec Cakov
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
251/2024
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Ostrá Lúka
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
273/2024
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Badín
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
274/2024
2 000,00 € Úrad vlády SR Obec Bracovce
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
275/2024
6 000,00 € Úrad vlády SR Obec Budiná
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
278/2024
17 000,00 € Úrad vlády SR Obec Dechtice
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
432/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Kocurany
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003234, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida, kód projektu v ITMS2014+: 312061W790
326/2024
1 034 702,78 € Úrad vlády SR Obec Veľká Ida
16. Apríl 2024
Dodatok č. 5/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000574, názov projektu: Novostavba MŠ v obci Svinia, kód projektu v ITMS2014+: 312061C380
373/2024
751 629,24 € Úrad vlády SR Obec Svinia
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003242, názov projektu: Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante, kód projektu v ITMS2014+: 312061V356
376/2024
631 202,29 € Úrad vlády SR Mesto Galanta
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003146, názov projektu: Komunitné centrum Jelšava, kód projektu v ITMS2014+: 312061V869
481/2024
126 968,02 € Úrad vlády SR Mesto Jelšava
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001047, názov projektu: Komunitné centrum v obci Košické Oľšany, kód projektu v ITMS2014+: 312061F075
510/2024
Doplnená
249 053,90 € Úrad vlády SR Obec Košické Oľšany
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001938, názov projektu: Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce, kód projektu v ITMS2014+: 312061N829
525/2024
307 398,71 € Úrad vlády SR Mesto Zlaté Moravce
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002957, názov projektu: Prístavba a rekonštrukcia materskej školy v Nacinej Vsi, kód projektu v ITMS2014+: 312061V597
533/2024
366 815,01 € Úrad vlády SR Obec Nacina Ves
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003159, názov projektu: Výstavba komunitného centra v obci Gemer, kód projektu v ITMS2014+: 312061W888
541/2024
250 474,69 € Úrad vlády SR Obec Gemer