Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
687/2024
Doplnená
3 735,00 € Mgr. Martin Zemko, PhD. Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004820, názov projektu: Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Krásnohorské Podhradie, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y001
306/2024
105 589,00 € Úrad vlády SR Obec Krásnohorské Podhradie
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003005, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y608
308/2024
723 421,26 € Úrad vlády SR Obec Malý Slavkov
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005132, názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Blh, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVB4
310/2024
212 407,78 € Úrad vlády SR Obec Veľký Blh
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005194, názov projektu: Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVC6
329/2024
134 466,10 € Úrad vlády SR Obec Bátovce
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004385, názov projektu: Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v obci Mojmírovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y828
336/2024
274 560,10 € Úrad vlády SR Obec Mojmírovce
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003558, názov projektu: Dobudovanie tech. infraštruktúry v obci ako prostr. k dosiahnutiu soc. ekonomickej integrácii MRK , kód projektu v ITMS2014+: 312061Y535
352/2024
89 441,90 € Úrad vlády SR Obec Petrovce nad Laborcom
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005126, názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina , kód projektu v ITMS2014+: 312061BVW6
354/2024
141 123,01 € Úrad vlády SR Obec Pribylina
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004837, názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince , kód projektu v ITMS2014+: 312061Z472
358/2024
269 025,03 € Úrad vlády SR Obec Žbince
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004797, názov projektu: Rozšírenie ČOV Malá Domaša , kód projektu v ITMS2014+: 312061BRI3
367/2024
179 237,82 € Úrad vlády SR Obec Malá Domaša
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004634, názov projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBV2
374/2024
228 630,11 € Úrad vlády SR Obec Toporec
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004256, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Ostrovany, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBN4
389/2024
166 235,90 € Úrad vlády SR Obec Ostrovany
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003418, názov projektu: Komunitné centrum Letanovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061W930
416/2024
305 370,42 € Úrad vlády SR Obec Letanovce
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002996, názov projektu: Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061V413
445/2024
473 612,40 € Úrad vlády SR Obec Malý Slavkov
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005221, názov projektu: Ozdín MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061CAK5
446/2024
117 754,40 € Úrad vlády SR Obec Ozdín
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005151, názov projektu: Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVQ4
457/2024
319 870,00 € Úrad vlády SR Obec Nacina Ves
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004948, názov projektu: Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Plášťovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y442
458/2024
150 000,00 € Úrad vlády SR Obec Plášťovce
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004609, názov projektu: Zabezpečenie zdravej vody v obci Tachty, kód projektu v ITMS2014+: 312061CCP6
460/2024
Doplnená
42 646,12 € Úrad vlády SR Obec Tachty
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004845, názov projektu: Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Teplička, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z280
461/2024
234 567,25 € Úrad vlády SR Obec Teplička
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004785, názov projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Teplička – Vybudovanie automatických výdajných miest, kód projektu v ITMS2014+: 312061BTB5
462/2024
29 323,72 € Úrad vlády SR Obec Teplička