Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
714/2024
8 708,16 € Artur Bekmatov, PhD. Úrad vlády SR
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
672/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Folklórny súbor Valša
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
576/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Tvarožec
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
707/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Rakúsy
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
710/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kráľ
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
734/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Roztoky
15. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003523, názov projektu: Výstavba materskej školy v obci Malý Slivník, kód projektu v ITMS2014+: 312061AMK3
321/2024
1 561 576,66 € Úrad vlády SR Obec Malý Slivník
15. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001027, názov projektu: Komunitné centrum v obci Hlinné, kód projektu v ITMS2014+: 312061F547
361/2024
305 451,87 € Úrad vlády SR Obec Hlinné
15. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005042, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Nižná Myšľa, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVN8
418/2024
85 627,42 € Úrad vlády SR Obec Nižná Myšľa
14. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003117, názov projektu: Prestupné bývanie v obci Jarovnice, kód projektu v ITMS2014+: 312061X405
317/2024
2 236 732,96 € Úrad vlády SR Obec Jarovnice
14. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004252, názov projektu: Dostavba a rekonštrukcia ulice Kožuchovskej v obci Gánovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y651
332/2024
107 155,69 € Úrad vlády SR Obec Gánovce
14. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004382, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y495
412/2024
661 013,41 € Úrad vlády SR Obec Hranovnica
14. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004610, názov projektu: Rozšírenie rozvodu pitnej vody v prostredí MRK v obci Sady nad Torysou, kód projektu v ITMS2014+: 312061CIC8
421/2024
48 735,13 € Úrad vlády SR Obec Sady nad Torysou
14. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002995, názov projektu: Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany, kód projektu v ITMS2014+: 312061V196
442/2024
1 052 374,35 € Úrad vlády SR Obec Lemešany
14. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005044, názov projektu: Rekonštrukcia ČOV Gemerská Hôrka, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWU7
491/2024
223 450,88 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Hôrka
14. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019/002999, názov projektu: Novostavba MŠ v Bôrke - pavilón B, kód projektu v ITMS2014+: 312061V485
539/2024
230 711,28 € Úrad vlády SR Obec Bôrka
14. Máj 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002948, názov projektu: Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061V343
671/2024
1 302 121,17 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
673/2024
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Brutovce
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
697/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Záhorácky aeroklub Senica
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLG8 s názvom: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK
163/2024
81 433,46 € Úrad vlády SR Obec Ratnovce