Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2014
Rámcová dohoda - č. 2014
1210000018
23 998,80 € 2U spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Október 2017
Rámcová dohoda č. 51900/SLUŽ/2017
1210000069
23 998,80 € 2U spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Máj 2017
Vykonávací protokol k Dohode o vzájomnej spolupráci č. 063063/2017-OPVK
1130001003
0,00 € Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. December 2017
Zmluva č. MVZP-STRATCOM/2017/5 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR
1130001137
6 000,00 € .týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Marec 2018
Dodatok č.1 k Zmluve č. MVZP-STRATCOM/2017/5 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR
1130001137/000001
0,00 € .týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. September 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie č. LP/2013/156
LP/2013/156
10 000,00 € "Projekt Forum" - občianske združenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Október 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie č. LP/2014/129
1130000097
15 000,00 € "Projekt Fórum" občianske združenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Júl 2015
Zmluva č. LP/2015/246
1130000284
15 000,00 € "Projekt Fórum" občianske združenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. August 2016
Zmluva č. PRES/2016/147
1130000754
7 000,00 € "Projekt Fórum" občianske združenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. September 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. LP/2016/157
1130000760
25 000,00 € "Projekt Fórum" občianske združenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Marec 2014
Kúpna zmluva
12/2014-OVDI
1 000,00 € 21.arte, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. December 2016
Licenčná zmluva č.04/2016-OVDI-GIS
1130000938
0,00 € 2J s.r.o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2010
Dodatok č. 1..
0,00 € 2U spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
3. August 2018
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
1210000084
15 580,80 € 2U spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. November 2019
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
1210000111
37 801,68 € 2U spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. November 2021
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
1210000137
30 254,40 € 2U spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Február 2013
Zmluva o zabezpečení prepisov zvukových záznamov do textovej podoby v úplnom znení
.................................
0,00 € 313 Group, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
21. Január 2014
Zmluva o zabezpečení prepisov zvukových záznamov do textovej podoby
630.118/2014-OĽPR
6,50 € 313 Group, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Október 2019
Licenčná zmluva č. 10/2019-OVDI-GIS
1130001388
0,00 € 3IPK, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Marec 2016
Zmluva o zabezpečeni dočasných exteriérových pavilónov č. 23/2015-OLOG
1130000541
175 281,03 € A - STUDIO s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR