Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 1/2024-FINO
1130001978
1 159 931,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 12/21/2011
1130001977
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení licencií a podpory
1110000851
14 892,96 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení licencií a podpory
1110000850
23 579,76 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Júl 2024
Rámcová dohoda o kúpe stolných počítačov
1210000183
152 424,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Júl 2024
Zmluva 017394/2024-SLUŽ-10
1140000010
18 264,00 € MODEL OBALY, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Júl 2024
Zmluva o diela č. 16/2024-OKUD
1140000009
19 960,00 € Indivisualist, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 17/2024-OKUD
1140000008
9 786,50 € Fetex s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb k systému MDM MZVEZ SR č. 035288/2024-OOIK-1
1110000848
35 985,60 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Jún 2024
Zmluva na poskytovanie služieb
1140000007
77 515,20 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Jún 2024
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému „Národný vízový informačný systém“
191172/2023
7 088 012,00 € MICROCOMP – Computersystém s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Jún 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 9/2024-FINO
1130001974
237 054,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Jún 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 21/2024/SK UNESCO
1130001975
0,00 € Pavol Miklánek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Jún 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 22/2024/SK UNESCO
1130001976
0,00 € Ladislav Holko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 18/2024-OKUD
1110000847
200,00 € Mgr. Alexandra Kočišková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Jún 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 20/2024/SK UNESCO
1130001973
0,00 € Zuzana Guziová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Jún 2024
Znluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000846
98 362,80 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Jún 2024
KZ na nákup spotrebného materiálu
1110000845
556,20 € Henrich Sonnenschein - ITSK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130001970
0,00 € Christian Höhn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130001971
0,00 € Joanne Walker Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR