Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 09/2023-POCE
1130001832
1 100,00 € Dr. Michaela Musilová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Október 2023
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20239450_Z
1110000769/2
0,00 € Gekkon s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Október 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva č. 06/2023-POCE
1110000777
2 000,00 € Banana Life, s.r.o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 07/2023-POCE
1110000774
262,50 € vanward s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby 08/2023-POCE
1110000775
500,00 € Mária Bieliková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000761/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000762/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000763/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000764/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere údajov a žiadostí o vízum
1110000776
470 455,20 € Dillon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 56/2023-PREZ
1110000772
181,50 € ALACARTE s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
1110000773
2 600,00 € Chantal Cali-Lange Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom č. AF3-309/2023 uzatvorená podľa Z.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov
1110000771
600,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/8 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001829
8 000,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/15 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001830
13 500,00 € Platforma rozvojových organizácií - Ambrela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20239450_7
Z20239450_Z
0,00 € Gekkon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. September 2023
Hromadná Licenčná Zmluva č. VP/23/59793/001
1110000770
1 440,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/002645-013
1210000165
499 500,00 € Gerulata Technologies j.s.a. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. September 2023
Vykonávací protokol č. 4/2023, Slovensko-rakúska kooperačná burza II.
1130001828
7 100,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. September 2023
Zmluva č. MVZP/2023/11 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001827
5 500,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR