Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení leteniek č. 039571/2022-1
1210000144
0,00 € NADOSAH, spol. sr.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Zmluva na poskytovanie služieb č. 010725/2023-OOIK-1
1110000805
86 400,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
1110000806
356 832,00 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
1110000807
68 400,00 € IstroSec Services s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
1130001879
7 138 702,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. December 2023
Zmluva č. MVZP/2023/14 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001877
8 000,00 € Inštitút ázijských štúdií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. December 2023
Zmluva č. MVZP/2023/19 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001878
11 000,00 € Združenie FEMAN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 3559010173
1110000803
4 403,88 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901706
1110000802
16 288,62 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie medzinárodnej prepravy zásielok č. 4679001659
1110000804
866,26 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000800
12 350,18 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000801
118 789,63 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. December 2023
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel číslo 11-951-78901453
1110000799
8 627,64 € Union poisťovňa, a. s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. December 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 11/2023-OKUD
1110000798
4 488,00 € Calder, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130001876
233 931,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
177485/2023
0,00 € encare, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe káblov
1210000170
2 954,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe digitálnych fotoaparátov
1210000171
24 840,00 € FaxCopy Pro s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe tlačiarní a inch zariadení
1210000172
47 838,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. December 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie č. 7/2023-OKUD
1110000796
1 500,00 € Nadácia Konzervatória v Bratislave Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR