Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 27/2023-PREZ
1110000754
17 484,00 € Black Tea, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. August 2023
Zmluva o dielo č. 022596/2023-SEVS-52
1110000753
5 500,00 € Ing. Ivana Perželová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete č. 042128/2023-OOIK-1
1110000752
147 165,32 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. August 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 3/2023/SK UNESCO
1130001823
0,00 € Pavol Miklánek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. August 2023
Zmluva o vykonaní prieskumu verejnej mienky č.042104/2023-ANAP
1110000751
4 116,00 € MEDIAN SK, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Júl 2023
Vykonávací protokol č. 3/2023 - Účasť slovenských firiem na 61. kontraktačných B2B veľtrhoch módy a obuvi STYL-KABO v Brne
1130001822
10 656,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1110000750
5 400,00 € Balázs Jarábik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 10/2023-SKOM
1110000749
5 878,98 € Hauerland spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Júl 2023
SLA zmluva IS Konsolidačná platforma údajov
1110000748
250 464,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 48/2023-PREZ
1110000745
1 228,50 € The Rock, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2023-DATA
1110000746
2 923,20 € Kontentino s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Júl 2023
Dohoda o spolupráci
1110000747
0,00 € Inštitút pre výskum práce a rodiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Júl 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 29/2023-PREZ
1110000744
6 100,80 € JUKKA, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Júl 2023
Dohoda o splátkach
1130001821
616,96 € Marián Samec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 038563/2023-OIKT
1110000742
80 784,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby a Licenčná zmluva č. 09/2023-SKOM
1110000743
39 840,00 € Seesame, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Júl 2023
Zmluva o dielo 4/2023-POCE
1110000741
2 988,00 € Lamitec, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Júl 2023
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 039339/2023-SLUŽ
1210000162
63 960,48 € KON-RAD spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb informačných technológií č. 036886/2023-OIKT
1110000738
6 084,00 € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 036619/2023-SLUŽ
1130001817
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR