Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí systémov JOSEPHINE a TENDERBOX
1110000818
5 844,00 € PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb „Protihlukové opatrenia pre dve vzduchotechnické jednotky na objekte MZVEZ SR na Hlbokej ceste 2, Bratislava – návrh riešenia a jeho realizácia“
1110000822
58 296,00 € AkuDesign s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024-OKUD
1110000821
1 440,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Apríl 2024
Zmluva o registrácii
1110000819
16 952,40 € Alma Career Slovakia, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Apríl 2024
Rámcová zmluva, zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.05/2024-OKUD
1210000174
10 332,00 € Black Tea, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo „Podchytenie poškodeného stropu garáží – realizácia“
1110000820
141 438,00 € Leroto s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Marec 2024
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2024
1130001915
0,00 € ZO SLOVES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Marec 2024
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2024
1130001916
0,00 € ZO SLOVES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Marec 2024
Zmluva o pripojení a poskytnutí dát 2/2024-POCE
1110000817
4 119,00 € Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 027447/2024-SLUŽ
1130001917
0,00 € Obec Šávoľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení prepravy zásielok č. 169822/2022-2
1210000155
0,00 € KUEHNE + NAGEL, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Marec 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov č. 022815/2024-USVV-1
1130001914
0,00 € Kancelária prezidenta SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Marec 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 4/2024/SK UNESCO
1130001913
0,00 € Ivan Kotuliak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Marec 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 3/2024/SK UNESCO
1130001912
0,00 € PhDr. Dagmar Horná, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 03/2024-OKUD
1110000816
10 200,00 € Mucska, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Marec 2024
Rámcová dohoda o kúpe tlačiarní, operačných pamätí (RAM) a monitorov
1210000173
27 798,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/2024-OKUD
1110000815
943,60 € CNCteam, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 01/2024-DATA
1110000814
19 872,00 € Slovakia Online s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Február 2024
Zmluva o pripojení a poskytnutí dát 01/2024-POCE
1110000812
3 300,00 € FinStat, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 027075/MZV
1110000813
52 344,00 € CONTEST s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR