Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Dohoda o refundácii výdavkov č. 01/2023-OVZI
1130001819
0,00 € Zuzana Michalcová Šutiaková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb k systému MDM MZVEZ SR č.038608/2023-OOIK-1
1110000740
35 985,60 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1093/2023
1130001820
104 549,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Jún 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 2/2023/SK UNESCO
1130001818
0,00 € Marta Kollárová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Jún 2023
Donor Agreement between Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic and United Nations Environment Programme
1110000737
150 000,00 € United Nations Environment Programme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie č. 2/2023-OKUD
1110000734
3 000,00 € Slovenské národné divadlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Jún 2023
Licenčná zmluva č. 4/2023-OKUD
1110000735
2 000,00 € Ľubica Čekovská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000736
59 331,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Jún 2023
Zmluva o nájme č. 66/2023 K NR SR
1130001816
5 650,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Jún 2023
Zmluva o nájme č. 96/2023 K NR SR
1130001815
12 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby medzi MZVEZ SR a Laurence Riehl
1110000732
2 600,00 € Laurence Riehl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva č. 3/2023-OKUD
1110000733
1 200,00 € VERSAJ Production, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení hudobného umeleckého výkonu a licenčná zmluva č. 32/2023-PREZ
1110000728
660,00 € Richard Gužák Agentúra RUNNER Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení hudobného umeleckého výkonu a licenčná zmluva č. 46/2023-PREZ
1110000730
3 000,00 € Music Gallery Society OZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 45/2023-PREZ
1110000729
578,00 € Tatiana Zacharová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 47/2023-PREZ
1110000731
850,00 € PhDr. Karol Maliňák, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 3/2023 - AKAD
1110000727
9 530,40 € CPI Hotels Slovakia, s.r.o. Clarion Congress Hotel Bratislava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo „Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn“ č. 061531/2021, 15-I/ZÚ SR LONDÝN/21
1110000516
377 350,71 € AVERS spol. s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2023
Vykonávací protokol č. 2/2023 - Trendy rozvoja cezhraničných turistických destinácií
1130001814
12 030,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2023
Standard Administrative arrangement for Somalia Humanitarian Fund
1110000724
100 000,00 € UNDP Multi-Partner Trust Fund Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR