Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 28/2022-PREZ
1110000609/000001
-184,00 € Maximilian Mucska Tailors, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Január 2011
Rámcová dohoda č. 2010/046/P
2010/046/P
0,00 € Stuhl, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
28. Január 2011
Rámcová dohoda
2/2011/SÚZA
0,00 € Tomáš Kubinec Správa účelových zariadení -SÚZA
3. Február 2011
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
3/2011/SÚZA
0,00 € Student Services, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
7. Február 2011
Rámcová dohoda
5/2011/SÚZA
0,00 € DeLUX - SM, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
7. Február 2011
Servisná zmluva č. RL S 2011/01/01
RL S 2011/01/01
0,00 € Peter Asztaloš - ROVEL Správa účelových zariadení - SÚZA
17. Február 2011
Zmluva o dielo
1961/BA/2011
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
17. Február 2011
Rámcová zmluva
Z 52110001
Doplnená
0,00 € EBA, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
17. Február 2011
Zmluva č.111/2010 na poskytnutie ekologických služieb v odpadovom hospodárstve,na odber,odvoz a zneškodnenie odpadov
111/2010
Doplnená
0,00 € Eko-Salmo s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
25. Február 2011
Kúpna zmluva 1/2011-KZ
1/2011
0,00 € LASER servis,spol.s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
4. Marec 2011
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby na rok 2011
132011
0,00 € Základná organizácia SLOVES Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
4. Marec 2011
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2011
142011
0,00 € Základná organizácia SLOVES Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
16. Marec 2011
Extenzívna výučba francúzskeho jazyka
27
0,00 € Francúzsky Inštitút v Bratislave Ministerstvo zahraničných vecí SR
22. Marec 2011
Kúpna zmluva
01/03/2011
0,00 € BAGETA - Ing. Vojtech Gottschall Správa účelových zariadení - SÚZA
22. Marec 2011
Rámcová dohoda
01/02/2011
0,00 € Mgr. Emília Achbergerová Správa účelových zariadení - SÚZA
22. Marec 2011
Rámcová dohoda
02/03/2011
0,00 € Eva Ladzianska - F.O.T. Správa účelových zariadení - SÚZA
22. Marec 2011
Rámcová dohoda
01/03/2011
0,00 € Frikas spol. s r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
8. Apríl 2011
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
1/2011
0,00 € Slovenská národná knižnica Ministerstvo zahraničných vecí SR
8. Apríl 2011
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
2/2011
0,00 € Ústav špeciálného zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť Ministerstvo zahraničných vecí SR
8. Apríl 2011
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
3/2011
0,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Ministerstvo zahraničných vecí SR