Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2014
Rámcová dohoda o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému pre poskytovanie elektronických služieb Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
1210000017
11 213 480,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. August 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finan.príspevku
1130000330
10 000 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Február 2015
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku
1130000155
9 926 696,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Jún 2021
Zmluva o dielo ZÚ Londýn
1110000516
7 561 022,59 € AVERS, spo.s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
1130001879
7 138 702,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2022
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
1130001788
7 133 793,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Jún 2024
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému „Národný vízový informačný systém“
191172/2023
7 088 012,00 € MICROCOMP – Computersystém s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. December 2022
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
245/12/2021-SAMRS
7 037 821,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Apríl 2014
Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky
1210000004
6 600 000,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Január 2013
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky
,.
5 998 544,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2022
RD o zabezpečení leteniek
1210000140
5 751 417,84 € FLY Travel s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2022
RD o zabezpečení leteniek
1210000141
5 751 417,84 € TUCAN, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2022
RD o zabezpečení leteniek
1210000142
5 751 417,84 € Faveo, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2022
RD o zabezpečení leteniek
1210000143
5 751 417,84 € ASIANA, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2022
RD o zabezpečení leteniek
1210000144
5 751 417,84 € NADOSAH, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Apríl 2022
RD o zabezpečení leteniek
1210000145
5 751 417,84 € GO travel Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Marec 2018
Rámcová dohoda letecká preprava
1210000070
5 594 523,32 € ASIANA, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Marec 2018
Rámcová dohoda letecká preprava
1210000071
5 594 523,32 € SATUR TRAVEL a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Marec 2018
Rámcová dohoda letecká preprava
1210000072
5 594 523,32 € Faveo, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Marec 2018
Rámcová dohoda letecká preprava
1210000073
5 594 523,32 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR