Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Standard Administrative arrangement for Somalia Humanitarian Fund
1110000724
100 000,00 € UNDP Multi-Partner Trust Fund Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 38/2023-PREZ
1110000725
19 739,23 € ALACARTE s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby medzi MZVEZ SR a Francúzskym inšitútom
1110000726
1 880,00 € Institut Francais de Slovaquie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva č. 31/2023-PREZ
1110000722
3 600,00 € VERSAJ Production, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 36/2023-PREZ
1110000723
2 292,00 € Kresky s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Jún 2023
Dohoda o partnerstve medzi MZVEZ SR a Institut français de Slovaquie na r. 2023
1130001812
Doplnená
30 780,00 € Institut Francais de Slovaquie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Jún 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/MZVEZ SR
1130001813
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 37/2023-PREZ
1110000719
5 620,45 € ALACARTE s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 40/2023-PREZ
1110000720
4 656,00 € Black, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 42/2023-PREZ
1110000721
2 200,00 € Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Jún 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 1/2023/SK UNESCO
1130001809
0,00 € Ing. Zuzana Guziová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Jún 2023
Licenčná zmluva č. 01/2023-PREZ-GIS
1130001810
0,00 € Project M1 s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Jún 2023
Licenčná zmluva č. 02/2023-PREZ-GIS
1130001811
0,00 € TPA AUDIT s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 33/2023-PREZ
1110000716
1 654,40 € CNCteam, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 39/2023-PREZ
1110000717
5 142,85 € Fetex s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 30/2023-PREZ
1110000718
12 257,56 € Fetex s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 035011/2023-OIKT
1110000715
11 880,00 € WEGA LH,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Máj 2023
VYKONÁVACÍ PROTOKOL č. 1/2023 - Medzinárodné stretnutie podnikateľov zo strednej a východnej Európy
1130001808
10 360,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2023
Vykonávaci protokol k Dohode o strategickom partnerstve uzatvorenej dňa 29. marca 2019 k podujatiu GLOBSEC 2023 Bratislava Forum
1130001807
300 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Máj 2023
Dohoda o spolupráci č. 034816/2023
1130001804
0,00 € Generálna prokuratúra SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR