Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových korektúr textov v anglickom jazyku č. 08/2024-OKUD
1210000176
3 600,00 € Catriona Menzies Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových korektúr textov v anglickom jazyku č. 11/2024-OKUD
1210000177
2 000,00 € Mária Stanková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
1110000834
35 952,00 € Petit Press, a.s. divízia Bratislava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000835
49 206,60 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 07/2024-OKUD
1110000832
2 057,11 € CNCteam, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Apríl 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov č. 022815/2024-USVV-2
1130001921
0,00 € Kancelária prezidenta SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2024-OVZI
1110000833
1 000,00 € The Global Message, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2024
Zmluva č. 027700/2024-ORPO-18 o poskytnutí služieb
1110000830
25 200,00 € ERUDIO, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000831
13 296,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 10/2024-FINO
1130001919
100 273,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 12/2024-FINO
1130001920
110 749,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 06/2024-OKUD
1110000829
6 887,50 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva
1210000175
57 408,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
1110000827
20 304,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 10/2024-OKUD
1110000828
3 916,80 € MADNESS ADVERTISING k. s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo "Demontáž a montáž podhľadu v garáži"
1110000824
19 351,15 € ART RESTAURO SK s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Apríl 2024
Vykonávací protokol č. 1/2024
1110000825
15 920,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 09/2024-OKUD
1110000826
19 775,82 € Fetex s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1110000823
8 100,00 € Balázs Jarábik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2024/704-HM
1130001918
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR