Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130001971
0,00 € Joanne Walker Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130001972
0,00 € Adam Millward Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130001969
0,00 € Jonathan Thüringer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Jún 2024
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. SE-VO1-2023/002645-013 (cez ÚV SR č. 224/2023)
1110000844
0,00 € Gerulata Technologies j.s.a. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Jún 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 8/2024-FINO
1130001968
169 476,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2024
Dohoda o partnerstve medzi MZVEZ SR a Institut Français de Slovaquie na r. 2024
1130001967
40 870,00 € Institut Francais de Slovaquie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby medzi MZVEZ SR a Francúzskym inštitútom č. 039639/2024-AKAD
1110000843
1 410,00 € Institut Francais de Slovaquie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Jún 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 19/2024/SK UNESCO
1130001966
0,00 € Ľubica Voľanská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Jún 2024
Vykonávací protokol č. 1/2024-SVKD
1110000842
11 000,00 € MATICA SLOVENSKÁ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Jún 2024
Rámcová zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky č. 13/2024-OKUD
1210000182
2 400,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Jún 2024
Zmluva o dielo „Oprava havarijného stavu vstupného portálu“
1110000841
28 322,76 € DevelopNet, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Máj 2024
Vykonávací protokol č. 2/2024
1130001964
12 800,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 14/2024-OKUD
1130001965
650,00 € PhDr. Karol Maliňák, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 18/2024/ SK Unesco
1130001959
0,00 € PhDr. Karin Straková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 11/2024/ SK Unesco
1130001960
0,00 € Mgr. Zuzana Bachyncová, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 13/2024/ SK UNESCO
1130001961
0,00 € PhDr. Ján Chovanec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Delimitačný protokol 2024 č. 3/2024
1130001962
266 415,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Máj 2024
Delimitačný protokol č. 4/2024-FINO
1130001963
149 486,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
1140000006
2 600,00 € Laurence Riehl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Máj 2024
Zmluva č. 036381/2024-SLUŽ o výpožičke jedného služobného motorového vozidla
1130001958
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR